Wong Luen Ying Carmen成立于2018年,本公司主要提供香港产品销售至大陆市场,主要售卖的产品是健康产品,我们将诚心为你服务。

联系方式
  • 公司名称:Wong Luen Ying Carmen
  • 地址:7/B,The Gardeur No47,Jardine’s Bazaar,Causeway Bay,HongKong
  • 电话:852 68888754
  • 电邮:carmenwong6123@yahoo.com.hk